INFORMÁCIÓK


Tisztelt DELO WOMEN’S EHF FINAL4 2020 jegytulajdonos!

Miután az Európai Kézilabda Szövetség törölte a 2020. szeptember 5-6-ra tervezett DELO WOMEN’S EHF FINAL4-t, a megvásárolt jegyek árát szervezőként visszatérítjük a jegytulajdonosoknak. Engedje meg, hogy az alábbiakban tájékoztassuk a megvásárolt jegyek árának visszatérítéséről.

1. Amennyiben Ön online vásárolta jegyét, és nem változott meg a számlaszáma nincs tennivalója, banki partnerünk már dolgozik a visszautaláson, annak megvalósulásáig türelmét kérjük.
Amennyiben online vásárolta jegyét és megváltozott a számlaszáma, kérjük jelezze felénk.
Ebben az esetben kérjük a final4-ticket@mksz.hu címre írjon és az illetékes kollegánk felveszi Önnel a kapcsolatot.

2. Amennyiben Ön jegyét az MKSZ Shopban vásárolta, a visszautalás abban az esetben tud megvalósulni, ha beszkennelve vagy lefényképezve visszaküldi számunkra a megvásárolt jegyet. Amennyiben számlát kért a jegyvásárlásról, akkor kérjük, a számla másolatát is csatolja, valamint adja meg bankszámlaszámát és a bankszámla tulajdonosának nevét a visszautaláshoz. A jegy árát csak ezen adatok ismeretében tudjuk visszautalni!
Ebben az esetben kérjük kezishop@hbmp.hu címre írjon és az illetékes kollegánk felveszi Önnel a kapcsolatot.

A bankszámlaszám és a bankszámlatulajdonos nevének megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy ezen adatokat kezeljük, a megadott adatokat harmadik fél részére nem adjuk ki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Általános Szerződéses feltételein (ÁSZF)  alábbi pontjai modosultak: 

12. VIS MAJOR

Szolgáltató nem felelős a jelen ÁSZF-ben, illetőleg a kapcsolódó egyedi Szerződésekben rögzített kötelezettségek nem teljesítéséért, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa („vis maior”). Vis maiornak minősülnek azon rendkívüli, előre nem látható, a Szolgáltatónak fel nem róható, általa nem kalkulálható, nem ellenőrizhető külső körülmények és események, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató rendes kockázati körébe. Vis maiornak minősül különösen, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, járvány, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, árvíz, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály, amely a Szolgáltató hatókörén kívül esik, így nem képes valamely kötelezettségének eleget tenni.

12.1. JEGY VISSZATÉRÍTÉS

Amennyiben a sportrendezvény vis maior, vagy egyéb okok miatt elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a belépőjegy ellenértékét a sportrendezvény megrendezésének időpontjától számított három munkanapon belül vissza kell téríteni. Amennyiben az elmaradt mérkőzés későbbi időpontban megrendezésre kerül, és a Vásárló nem kéri a jegy értékének visszaszolgáltatását, a belépőjegy a megismételt sportrendezvényre érvényes. Ha a sportrendezvény megszakadt, a belépőjegy megismételt sportrendezvényre érvényes.

Szolgáltató a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni köteles a jegyek visszaváltásának részleteiről, illetve az arra vonatkozó információkról.

A teljes ÁSZF az alábbi linken érhető el: https://www.playhandball.hu/aszf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jegyvásárlással kapcsolatos hasznos tanácsok

A vásárlási folyamat során a jegyrendszer a különböző pénzügyi szolgáltatói felületekkel kommunikál. E folyamatok során kérjük szíves türelmeteket.

A jegyrendszer minden vásárlás eredményéről tájékoztatást küld.

- Ne szakítsa meg a már megkezdett fizetést!

- Ne zárja be a böngészőt!

Az idő előtti kilépés, blokkolás gátolja a visszaigazoló email megküldését. Technikai kommunikációs hiba miatt megszakadhat a tranzakció. Amennyiben ilyen jelenséget tapasztal, kérjük indítsa újra a vásárlást.

További információkat a "Gyakran ismételt kérdések" menüpont alatt találhattok", melyet az alábbi linken érhettek el: https://www.playhandball.hu/jegyvasarlas

Ha nem vásároltál még nálunk és úgy érzed elolvasnád a "Jegyvásárlás folyamatát", akkor kattints ide: https://www.playhandball.hu/jegyvasarlas-folyamata